top of page

Paintings with Affirmations / Obrazy s Afirmacemi 

Energetický obraz s afirmací

 

 

Energetický obraz má specifickou léčivou, harmonizující sílu.

 

Obraz maluji v rozšířeném vědomí a dokonalém vnitřním klidu. Čím se dostanu do hlubšího vnitřního klidu tím je obraz vibračně silnější. Obsahuje pořádek a harmoni vesmíru a stává se živým předmětem, jako vše čemu je dávána úplná pozornost nejvyššího svědka v nás. Pod obraz připisuji afirmaci, neboli tvrzení, aby se energie obrazu stala pro diváka nejen čitelnější ale, aby ji též mohl používat ke svému vnitřnímu růstu a rozkvětu. 

 

Ten kdo si obraz pořídí, soustředí na něj svou pozornost a citově prožíje afirmaci opakováním jejích slov, dojde rychle k překvapivým výsledkům. Jeho vnitřní energetická struktura se nabije novou kvalitou, čímž se zvýší vibrace jeho elektromagnetického pole a on se stává radostnější, žije pohodový a lehký život, vše se mu daří a je zdravý.

Energetic Painting with Affirmation

 

 

Energetic painting has a specific healing and harmonizing power.

 

I paint it in state of expanded consciousness and inner peace. Deeper is my inner peace stronger is it’s radiation. It contains the global order and harmonizes the world and becomes a living subject.  The full attention I give to the painting awakens the supreme witness in us. Under the picture I calligraphy affirmation or assertion to clarify the type of energy for the viewer, so that it appeals inner growth and prosperity.

Person who possess the energetic painting, can do the following exercise: look at the painting and feel the color, the movement and the energy. You get into a new state of being and you can focus on the affirmation. Repeat It, as if it is the truth and already existing. You are already this new person. Repeat it as many times as necessary, to become that new person.  When it's done you know it, your actions will show it.

Message réceptionné !

bottom of page