top of page

Paintings: "Mandala" Obrazy: "Mandala"

Energetické Mandaly

 

Každý z těchto čtvercových obrazů je pro mě Dynamo.

Energie se v obraze točí ve spirále a září do prostoru.

Dejte si ho doma na zeď a vždy když na něj pohlédnete, zvedne se vám nálada a vaše vnitřní energie.

Obrazy jsou nabíječky a každý září jinou kvalitu energie: Jeden obraz nás vtáhne do světla a čistí, jiný nás dynamizuje, rozradostňuje nás, dává nám impulsy, harmonizuje nás, dává nám vnitřní strukturu, upevňuje nás v novém postoji…

Obrazy maluji s přesnou intencí. Rozhodnu například, že můj vnitřní postoj je radost a malují Dynamo radosti, jindy Dynamo čistoty, harmonie, nových impulzů, čistoty, nové struktury, ukotvení, upevnění,…

Všechny tyto energie jsou vlastně atributy naší duchovní sféry. Tím, že je prožívám, maluji a ukazují divákům, napomáhám k jejich požívání v přítomnosti.

Tato práce má velký přínos pro mě samou, neboť mohu prožívat nekonečné valéry bytí a zároveň je vědomě generovat a rozdávat tam, kde chybí k harmonii a kráse.

Ráda maluji Dynama, neboť je to skvělý trénink pro mou terapeutickou praxi. Učím se rozlišovat stále jemnější vibrace pro mou pocitovou databázi. Tak jako můj kolega Nikola Terier dokáže jemnohmotné (neviditelné) věci vidět, tak já je dokážu cítit skrze mé pocitové jemnohmotné tělo.

Každý z nás vnímaná skrze jiný smyslový kanál: Nikola používá jako první kanál svůj vid, já používám jako první kanál svůj hmat.

V procesu detekce vibrací jsou zapojeny všechny smysly.

Malovaním kultivuji své smyslové vnímání i tvorbu přesných energii.  Naše smysly jsou vzácné orgány, jsou to antény, které přijímají a vysílají vlny/vibrace  našich intencí.

Mandala Energy harmoniser

 

Each of these square paintings is a “Dynamo”.

In the painting, the energy rotates in a spiral and radiates into the space.

Put it on the wall at home and whenever you look at it, your mood and your energy will be uplifted.

Paintings are chargers and each of them generates different power quality: animation, harmonization, structure, inspiration, beautification, collaboration, peace, love…for our empowerment

I paint each painting with precise intention. For example, I decide that my inner attitude is joy and paint Dynamo of Joy, Purity, Rooting, Clarity...

All these energies are attributes of our spiritual realm. I live them, paint them and show them to the viewers to contribute our enjoyment.

This work is of great benefit to me, because I experience the infinite nuances of being, and at the same time I consciously generate the vibrations, which are missing in the harmony and beauty.

I like to paint Dynamos, because it's a great workout for my therapeutic practice. I'm learning to distinguish increasingly finer vibrations for my emotional database. Like my colleague Nikola Terrier is able to see subtle (invisible) things, so I feel the fine energies in the body and say what's going on.

 Each of us perceives through different sensory channel: Nikola uses as his first channel the sight; I use as the first channel my sense of touch.  All our senses are linked and receive all vibrations at the same time.

The practice of painting cultivates my sensory perceptions and creation of accurate energy. Our senses are precious antennas that receive and transmit waves / vibrations of our intentions.

Message réceptionné !

bottom of page