top of page

Early Work / Rana Tvorba

Raná tvorba - Symbolismus

 

Mé rané figurativní obrazy mají symbolický charakter s harmonizujícím dosahem na divákovo "bytí".

 

Prohlédla jsem tajemství tvůrčí invence a vibrační  ztvárnění světla ve hmotě studiem a praxí ikonografie pravoslavné koptské církve.

 

Mistři ikonografie malovali (psali) ikonu, tak jako se odvíjí duchovní život do svatosti bytí. Jejich protokol sleduje spirálu kvantového rozvoje životní energie. 

 

Každý krok v malbě ikony, tak jako každá vrstva malby, na jedné straně odkrývá závoje iluzí ve ktrých autor žije a na druhé straně mu pomáhá konstruovat vlastní vnitřní světelný chrám. Tímto se jeho vědomí dostane do vyšších dimenzí.

 

Obrazy, které jsem malovala ikonografickou technikou září vysokou energií, neboť respektují vibrační zákony materialů, barev i  vnitřního ostoje.

 

Vědomý či duchovní vnitřní postoj, ve kterém tvořím, zůstává tím nejdůležitějším, co ve své tvůrčí praxi dodržuji.

 

Technika malby a používané materiály jsou dnes v mé práci druhotné. Tvořit se dá se vším, co je po ruce, ale bez ducha není žádné dílo živé.

 

Všichni tvůrci jsou světlonoši, kteří předávají jiskru života ostatním,

aby viděli na svou cestu

a mohli se stát vědomými bytostmi.

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Wix Twitter page

Early Works - Symbolism

 

My early figurative paintings have a symbolic vibrational power, because they are created with iconographic technique.

I studied the secrets of creative vibrational rendering of light in the matter in the practice of the iconography of the Orthodox Coptic Church.

 

Masters of iconography painted (wrote) icon, in the manner of unfolding the spiritual life. Each step in the painting of icons, as each layer of paint on one side reveals the veil of hidden illusions in the life of the artist, and on the other hand, it helps him to construct its own inner light architecture. Artist’s consciousness gets into the higher dimensions.

 

The paintings, that I painted by iconographic technique radiate a high vibration, because they are done according to the laws of colors, matter, and the artist’s state of being.

I consider the inner attitude as the most important aspect of my creative practice.

The painting techniques are secondary in my work today. I can create with whatever material is at hand, but without the spirit, no artwork would be alive.

 

All creators are torchbearers, who transmit the spark of life to others on their path to become self-aware.

Message réceptionné !

bottom of page