top of page

Františka Janečková: umělkyně a terapeutkaV jednadvaceti letech se provdala a odcestovala do Francie, kde žila celkem 35 let.

Devět let cestovala se svým manželem a studovala umění v Uměleckých muzeích různých zemí v Evropě a USA.

Její umělecké poznání vykrystalizovalo v originální umělecký postoj ve 33 letech, kdy Františka studovala ikonografické techniky a malovala ikonu podle ikonografických zásad.

"Tady při malbě ikony jsem ucítila a pochopila proudění energie a její vibrace. Barvy jsou vibrace a podle toho jak se pokládají a míchají vzniká energetický pohyb. Od tohoto, pro mě převratného poznání jsem sledovala svým citem pouze jeden cíl: energetické vibrace a jejich pohyb v umělecké tvorbě a lidském zdraví.

Svůj cit neustále trénuji a vytřibuji, povýšila jsem ho na profesionální úroveň malířky a terapeutky.

Jako malířka jsem nejdříve malovala a experimentovala vrstvení a míchání barev v deskových realistických malbách. Postupně, s přibývající citlivostí, jsem malovala energetickými tahy špachtlí citlivě míchané barvy, které vyjadřovaly ten nejčistší stav vědomí, který jsem dokázala v daném okamžiku udržet a převést na papír.

Cílem této práce je vnést do obrazu takovou energii, kterou má obraz vyzařovat a tak pozitivně působit na diváka.

Dnes stále prohlubuji svou citlivost, a s ní rozvíjím i svou uměleckou techniku. Tvořím velkoformátové energetické obrazy, ve kterých je již energie strukturovaná do geometrických vzorců v étrickém pohybu. Poprvé jsem nahlédla do multidimenzních obrazů strukturované energie léčivých bylin v Peru u amazonských šamanů.

Jako terapeutka sleduji v lidech jejich energetických potenciál, polarity, energetické bloky, proudění energie a vibrace. Vytvořila jsem si svou vnitřní senzoriotéku a tak vím co některé disharmonické vybrce vypovídají a mohu pomáhat lidem je přeprogramovat a harmonizovat.

Obě moje práce, malířská a terapeutická, vyžadují vytříbenou citlivost všech smyslů a klidnou mysl, aby dobře pracovala intuice. Je to takový životní styl, pečovat o své antény vnímání a vysílání. Pro mě je to velká zábava sledovat pohyby jemných energií, neboť tak žiji na všech vibračních úrovních.

Divákům doporučuji vnímat mé obrazy pouze citem a úplně ztišit mentální komentář v hlavě. Dostane se k nimu více energie a pocítí expanzi a lehkost bytí. Divák tak může žít, jednat a pracovat s lehkostí, dokud si tuto vibraci udrží ve svém těle.

Můj obraz je dobrá pomůcka k naladění na vyšší vibraci, pokud jej budete vnímat srdcem (citem) a nikoli hlavou (myšlením).

Přeji všem divákům lehkost bytí!

140 vues
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Wix Twitter page
bottom of page